TUOTESELOSTE


Kauppanimi NATURAL LANTAKOMPOSTI
Raaka-aineet Reaktorikompostoitu turkiseläinlanta - turveseos
Pakkauskoko -
Tilavuuspaino 510 g/l (510 kg/m3)
Humuspitoisuus (hehkutushäviö) 71 % kuiva-aineesta
Johtokyky (SFS 1+5) 480 mS/m
pH (SFS 1+5) 7,1

Pääravinteet, kokonaispitoisuus Typpi (N) 8,1 g/l
  Fosfori (P) 6,9 g/l
  Kalium (K) 1,7 g/l
Liukoiset pää- ja hivenravinteet Typpi (N) (vesiliukoinen) 2,8 g/l
  Fosfori (P) 2,8 g/l
  Kalium (K) 1,6 g/l
  Kalsium (Ca) 3,4 g/l
  Magnesium (Mg) 0,6 g/l
  Boori (B) 1,3 mg/l

Haitallisten raskasmetallien määrä alittaa Maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen 46/94 sallimat enimmäispitoisuudet.


Karkeusaste Seulomaton, enimmäiskarkeus 80 mm.
Käyttötarkoitus Maanparannuskäyttöön ja ravinnelisäksi
kaikille viljelykasveille.
Käyttöohje Viljelykasvin ja maan ravinnetilan
mukaan 5 - 20 m3/hehtaari.
Tyyppinimi Maanparannuskomposti

Ei sovellu sellaisenaan kasvualustaksi. Muista EU:n ympäristötuen rajoitukset.
Mitoita lannoitus aina viljavuustutkimuksen osoittaman käyttötarpeen mukaisesti.


Valmistaja Natural Compost Oy, Suomi
Valmistuspaikka Natural Compost Oy, Kaustisen/Vetelin tuotantoyksiköt, Suomi